Disclaimer

Disclaimer voor www.ValeriaCabi-coach.nl

Valeria Cabi – coach (KvK: 65950623), verleent u hierbij toegang tot www.ValeriaCabi-coach.nl, waar zij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen publiceert.

Er is uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze site dient ter algemene informatievoorziening.

Valeria Cabi spant zich in om de inhoud van www.ValeriaCabi-coach.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.ValeriaCabi-coach.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

De informatie op www.ValeriaCabi-coach.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Valeria Cabi.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.ValeriaCabi-coach.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.ValeriaCabi-coach.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Valeria Cabi nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Valeria Cabi.

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Kopiëren, verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Valeria Cabi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Valeria aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Geen aansprakelijkheid

Valeria Cabi spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te plaatsen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Zeker omdat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Valeria wordt onderzocht of geanalyseerd. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan haar website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Valeria Cabi is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van aangeboden- informatie op deze website.

Valeria behoudt zich tevens het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.